Изберете Вашият доставчик на електроенергия:tok

 

ЧЕЗ България експлоатира и поддържа електроразпределителната мрежа на територията на следните области: София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Общата дължина на разпределителната мрежа, която ЧЕЗ България експлоатира е 57 902 км.

ЕВН България експлоатира и поддържа електроразпределителната мрежа на територията на следните области: Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив. Общата дължина на разпределителната мрежа, която ЕВН България експлоатира е около 60 000 км.

Енерго-Про България експлоатира и поддържа електроразпределителната мрежа на територията на следните области: Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово. Общата дължина на разпределителната мрежа, която Енерго-Про България експлоатира е около 42 125 км. Преди Енерго-Про, до средата на 2012 г., електроразпределителното дружество на територията на Североизточна България е Е.ОН България.

Разгледайте и: