Проверка на администратор на лични данни

proverka, smetki

Задължение за регистрация има всяко лице, което събира или обработва лични данни. На практика, всяка фирма, която назначава служители или събира данни за контрагенти е задължена да се регистрира като администратор на лични данни.

Проверка по ЕИК за фирми администратори на лични данни.