Проверка за валиден МПС технически преглед

Номера на знака се намира на холограмния стикер залепен на предното стъкло на автомобила. Регистрационния номер на знак преминал периодичен технически преглед се взимат от удостоверението за техническа изправност на автомобила. Този талон можете да предпазите от повреди с найлоново пликче.