СМЕТКИ НА НАП – 01.03.2014г

Пенсионни фондове и какво е важно да знаем за тях?
Парите за осигуровки отиват в НОЙ. Ако не сте избрали лично той определя автоматично в кой фонд да се осигурите. Можем веднъж годишно да променяме в кой фонд да отиват парите ни за пенсионното осигуряване. Гледайте той да има добра средна доходност. При настъпване на смърт на осигуреният, парите се изплащат на наследниците.

Възможно е при проверка да получавате предупреждения от снимките по-долу. Продължете с отварянето на страниците въпреки тях.

ident