Столичните общинари си увеличиха заплатите с 1000 лв

http://www.karieri.bg/shimg/zx500y290_731018.jpgСтоличните общински съветници си гласуваха максимални заплати от около 1100 лева на месец на първото си заседание за годината в четвъртък. В тази сума не влизат удръжки и надбавки. С промени в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет те вече ще получават 70% от заплатата на неговия председател – малко под 1700 лв. (председателят на СОС Елен Герджиков получава 90% от възнаграждението на кмета Йорданка Фандъкова – бел. ред.).

Досега заплатата на съветниците бе малко над 200 лева. „Това беше най-малкото обидно за усилията, труда, ума на колегите, които всекидневно упражняват дейността си като общински съветници”, коментира Искра Ангелова от ГЕРБ

Приета бе и глоба от 10% от месечната заплата на общинарите, ако отсъстват без уважителна причина от заседание на СОС. При пропускане на заседание на комисия санкцията ще е 5%.

„Това (около 1100 лева – бел. ред.) е максималният размер на възнаграждението, което могат да получават общинарите, без значение в колко комисии участват. Диференциацията ще дойде от това, че се санкционират общинските съветници, които не идват на заседания на СОС и на комисиите”, обясни Ангелова.

Интересно е да се отбележи, че преди гласуването в проекта за решението на възнагражденията на съветниците бе записано, че те ще получават заплата, равна на минималната в страната. Останалата част от възнаграждението им ще се формира допълнително за участие в постоянните и временни комисии на общината. Това обаче не се случи.

Увеличенията на заплатите на всеки общински съветник в страната влизат в сила от 1 януари тази година след промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

„В закона възнагражденията са прецизирани спрямо това дали се касае за градове с население до 100 000 души и над 100 000 души. За градове с жители над 100 000 души се казва, че възнаграждението е до 70% от възнаграждението на председателя на съответния общински съветник”, уточни Ангелова.