МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов " АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област.
       Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война. - още история
       Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.

НАЧАЛО         НОВОСТИ         УПРАВЛЕНИЕ         СТРУКТУРА         ПАРТНЬОРИ         ВАШИТЕ МНЕНИЯ         ЗА КОНТАКТИ
МОБАЛ
· Диагностика и лечение на остри заболявания (травми, спешни хирургични заболявания), състояния изискващи оперативно лечение.
· Родилна помощ
· Физиотерапия и болнична рехабилитация
· Диагностика и консултации поискани от лекар и стоматолог от други лечебни заведения
· Медико-козметични услуги
· Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.
ДЕЙНОСТИ

На 28 март, петък, от 13 часа, в Централната сграда на МОБАЛ се проведе пресконференция, относно напредъка по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/003.

Очаквайте скоро новата визия и подобрена функционалност на сайта. До тогава можете да посетите нашият  раздел където можете свободно да оставите Вашите мнения и препоръки. Това е мястото където да съобщите в случай на корупция или каквито и да е нередности и злоупотреби.
MOBALTARNOVO.COM ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ 2007-2014 / ПОДДРЪЖКА И ДИЗАЙН KPPTEAM
ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА МОБАЛ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов " АД продължава обявяването на обществените поръчки. Ще откриете всички нужни документи, актуална информация за участие. Вашите въпроси, мнения и предложения можете да напишете тук или към завеждащия административно-стопанския блок на тел: 062 / 64-09-22.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ